Tỉnh Vân Nam Trung Quốc ban hành 5 tiêu chuẩn địa phương bảo vệ voi châu Á

2023-12-05 14:49:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, qua sự phê chuẩn của Sở Giám sát và Quản lý thị trường tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, 5 tiêu chuẩn địa phương bảo vệ voi châu Á như “Quy trình kỹ thuật phục hồi nơi cư trú của voi châu Á”, “Quy phạm kỹ thuật phục hồi sức khỏe và chăn nuôi voi châu Á được thu nhận và bảo vệ”, “Hướng dẫn kỹ thuật huấn luyện khả năng sinh tồn trong tự nhiên của voi châu Á được thu nhận bảo vệ”, v.v., đã chính thức được công bố, và có hiêu lực từ ngày 23/2/2024.

Việc xây dựng 5 tiêu chuẩn này có ý nghĩa quan trọng đối với tiếp tục hoàn thiện hệ thống kỹ thuật bảo vệ voi châu Á trong lãnh thổ Trung Quốc, nâng cao năng lực bảo vệ và quản lý voi châu Á cũng như nơi cư trú của chúng, phát triển mở rộng đàn voi châu Á, thúc đẩy bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển hài hòa giữa con người và loài voi.

Biên tập viên:Mẫn Linh