“Diễn đàn Lương Chử” lần thứ nhất diễn ra tại Hàng Châu

2023-12-04 14:49:39(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/12, “Diễn đàn Lương Chử” lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trương ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Lý Thư Lỗi tham dự diễn đàn, đọc thư mừng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và có bài phát biểu đề dẫn.

Các đại biểu Trung Quốc và nước ngoài cho biết, di chỉ Lương Chử là bằng chứng thực tế về lịch sử văn minh 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa, là báu vật của nền văn minh thế giới. Việc tổ chức “Diễn đàn Lương Chử” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cảm nhận sức hấp dẫn của nền văn minh cổ đại, bảo vệ di sản văn hóa lịch sử, thúc đẩy kế thừa phát triển và giao lưu hợp tác văn hóa. Hy vọng bạn bè các giới sẽ tận dụng đầy đủ nền tảng “Diễn đàn Lương Chử” này, thúc đẩy tăng cường đối thoại và nhận thức chung giữa nền văn minh Trung Hoa và các nền văn minh khác trên thế giới, thúc đẩy Sáng kiến Văn minh toàn cầu từ quan điểm tư tưởng trở thành hành động thực tế.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt