Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Hội nghị quốc tế (Quảng Châu) “Tìm hiểu Trung Quốc” 2023

2023-12-02 14:48:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư mừng tới Hội nghị quốc tế (Quảng Châu) “Tìm hiểu Trung Quốc” 2023.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, tìm hiểu Trung Quốc, điều then chốt là cần hiểu biết hiện đại hoá kiểu Trung Quốc. Ngày nay, Trung Quốc đang thúc đẩy toàn diện sự nghiệp xây dựng nước mạnh, phục hưng dân tộc bằng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc gắn kết chặt chẽ với tiền đồ và vận mệnh của nhân loại. Mong các bạn tham dự hội nghị góp phần vào việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc và thế giới, thực hiện phát triển và phồn thịnh chung, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Hội nghị quốc tế “Tìm hiểu Trung Quốc” khai mạc tại Quảng Châu vào ngày 2/12, chủ đề là “Hành động mới của Trung Quốc trong bối cảnh biến đổi trăm năm - mở rộng điểm tập trung lợi ích, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh.”

Biên tập viên:Kiều Quân