Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi và hành pháp trên biển

2023-12-02 14:42:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã thị sát Bộ Chỉ huy vùng biển Hoa Đông Tổng đội Hải cảnh, nhấn mạnh cần đi sâu quán triệt tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XX, nắm bắt đặc điểm và quy luật xây dựng và sử dụng lực lượng Hải cảnh, nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi và hành pháp trên biển.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần bảo vệ quyền lợi và hành pháp hiệu quả, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của Trung Quốc. Cần xây dựng và kiện toàn cơ chế phối hợp và điều phối hành pháp trên biển, tấn công nghiêm khắc các hoạt động phạm pháp, phạm tội trên biển theo pháp luật, duy trì sự phát triển lành mạnh của kinh tế biển Trung Quốc. Cần thiết thực triển khai hợp tác và giao lưu hành pháp trên biển với bên ngoài, tích cực tham gia việc quản trị biển của khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần đứng trên hiện tại, hướng tới tương lai, tăng cường quy hoạch và trù tính tổng thể, xây dựng tốt lộ trình và biện pháp thực hiện, thiết thực nâng cao trình độ xây dựng của Bộ Chỉ huy. Cần nắm bắt và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách liên quan, thúc đẩy việc ưu hóa và nâng cấp hệ thống lực lượng, tạo điều kiện tốt hơn cho việc xây dựng Bộ Chỉ huy.

Biên tập viên:Kiều Quân