Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nhân dân Trung Quốc sẽ ghi nhớ những tình cảm chân thành và đóng góp quan trọng của Tiến sĩ Henry Kissinger đối với quan hệ Trung-Mỹ

2023-11-30 18:40:07(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/11 (giờ địa phương), Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từ trần, thọ 100 tuổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 30/11 cho biết, Tiến sĩ Henry Kissinger là người bạn cũ, người bạn tốt của nhân dân Trung Quốc, là người mở mang và người xây dựng quan hệ Trung-Mỹ. Ông lâu nay quan tâm và ủng hộ sự phát triển của quan hệ Trung-Mỹ, trước sau thăm Trung Quốc hơn 100 lần, đã có đóng góp mang tính lịch sử cho việc thúc đẩy bình thường hoá quan hệ Trung-Mỹ. Nhân dân Trung Quốc sẽ ghi nhớ những tình cảm chân thành và đóng góp quan trọng của Tiến sĩ Henry Kissinger đối với quan hệ Trung-Mỹ.

Người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Mỹ cần phải kế thừa và phát huy tầm nhìn chiến lược, dũng khí chính trị và trí tuệ ngoại giao của Tiến sĩ Henry Kissinger, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.


Biên tập viên:Hải Vân