Vô địch Kỳ thi tay nghề thế giới -- Dương Đăng Huy

2023-11-29 15:42:55(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Sau khi trở thành nhà vô địch thế giới, Dương Đăng Huy đã từ bỏ công việc lương cao từ nhiều công ty, mà chọn làm một giáo viên ...


Truyền lại không chỉ kiến thức mà còn cả lòng tốt

Biên tập viên:Hạ Vi