Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham gia và phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến chuỗi cung ứng quốc tế lần thứ nhất và Diễn đàn sáng tạo và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu

2023-11-29 14:45:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham gia và phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến chuỗi cung ứng quốc tế lần thứ nhất và Diễn đàn sáng tạo và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, Hội chợ xúc tiến chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc là hội chợ cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới với chủ đề là chuỗi cung ứng. Hiện nay phục hồi kinh tế thế giới đang gặp khó khăn, củng cố và tăng cường hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu là lợi ích chung và mong đợi cấp thiết của các bên. Trung Quốc sẵn sàng cùng các bên xây dựng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng có tính bền bỉ, hiệu qủa, năng động hơn, đóng góp lớn hơn vào việc thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới cũng như phát triển phồn vinh toàn cầu.

Tổng thống Indonesia Joko, Tổng thống Uruguay Lacalle, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Iweala, Tổng Thư ký Hội nghị thương mại và phát triển Liên Hợp Quốc Greenspan đã phát biểu trực tuyến tại lễ khai mạc.

Biên tập viên:Hạ Vi