Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị

2023-11-28 11:51:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 27/11 triệu tập hội nghị, xem xét “Ý kiến về một số chính sách biện pháp để tiếp tục thúc đẩy Vành đai kinh tế sông Trường Giang phát triển chất lượng cao” “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo công tác đối ngoại”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị nêu rõ, chiến lược phát triển Vành đai kinh tế sông Trường Giang là quyết sách chiến lược quan trọng do Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân đưa ra. Thúc đẩy Vành đai kinh tế sông Trường Giang phát triển chất lượng cao, về căn bản phải dựa vào môi trường sinh thái chất lượng cao của lưu vực sông Trường Giang.

Hội nghị nhấn mạnh, cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác đối ngoại, nhận thức sâu sắc sứ mệnh và nhiệm vụ trong công tác đối ngoại của Đảng trên hành trình mới.

Biên tập viên:Hải Vân