Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: Tiếp tục tăng cường chính sách hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ

2023-11-28 10:50:18(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 27/11, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố báo cáo cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy giảm chi phí tài chính toàn diện cho doanh nghiệp.

Số liệu cho thấy tính đến cuối tháng 9, công cụ hỗ trợ khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã cung cấp tổng cộng 52,6 tỷ Nhân dân tệ vốn khuyến khích, tăng 25,1 tỷ Nhân dân tệ so với đầu năm, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức tín dụng địa phương tăng thêm các khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.


Biên tập viên:Thụy Khuê