Khu phong cảnh 4A trong nhà máy gang thép

2023-11-28 15:42:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Năm 2017 thợ Bân và công nhân thành lập ê-kíp điêu khắc thép, giúp nhà máy gang thép xin đăng ký công nhận là khu phong cảnh cấp 4A...

Thực hiện phát triển xanh, xây dựng quê nhà tươi đẹp.

Biên tập viên:Vũ Minh