Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tăng cường xây dựng pháp chế có yếu tố nước ngoài, tạo điều kiện pháp lý và môi trường bên ngoài thuận lợi

2023-11-28 16:44:27(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 27/11, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành buổi học tập tập thể lần thứ 10 về tăng cường xây dựng pháp chế có yếu tố nước ngoài. Khi chủ trì buổi học, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, tăng cường xây dựng pháp lý có yếu tố nước ngoài vừa là điều cần thiết lâu dài trong việc thúc đẩy toàn diện xây dựng cường quốc, sự nghiệp vĩ đại vì sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, cũng là nhiệm vụ cấp bách thúc đẩy mở cửa với bên ngoài trình độ cao, ứng phó rủi ro thách thức bên ngoài. Cần phải xây dựng hệ thống và năng lực pháp lý có yếu tố nước ngoài tương xứng với yêu cầu phát triển chất lượng cao, mở cửa trình độ cao, tạo điều kiện pháp lý và môi trường bên ngoài thuận lợi cho hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đi vững tiến xa.

Biên tập viên:Hạ Vi