Nhà khoa học Trung Quốc và nước ngoài tìm được bản đồ phân bố thành phần hóa học hoàn toàn mới có độ phân giải cao trên bề mặt Mặt trăng

2023-11-28 11:54:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tạp chí học thuật quốc tế “Kết nối Tự nhiện”(Nature Communication) công bố kết quả nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực thăm dò Mặt trăng được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu quốc tế do nhà khoa học Trung Quốc dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu kết hợp số liệu mẫu Mặt trăng trong các thời kỳ khác nhau trên Hằng Nga 5 và Apollo Mỹ, thu được bản đồ phân bố thành phần hóa học hoàn toàn mới có độ phân giải cao trên bề mặt Mặt trăng. Thành quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu hoạt động phun trào dung nham trong thời kỳ cuối của Mặt trăng.

Biên tập viên:Hạ Vi