Nhà sản xuất nước ngoài

2023-11-27 09:46:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tôi đã ở Trung Quốc được 15 năm. Trung Quốc rất phù hợp với tôi và tôi nghĩ mình cũng rất phù hợp với Trung Quốc. Ê-kíp chúng tôi rất dễ tiếp thu ý kiến của người khác, họ rất cởi mở. Tôi không cảm thấy mình là người nước ngoài hay người ngoài cuộc chút nào.  Sự đa dạng là rất quan trọng. Các thành viên trong ê-kíp chúng tôi rất độc đáo, chúng tôi đến từ những nền tảng khác nhau, nhưng có chung giá trị quan và mục tiêu. Khi chúng tôi đến với nhau, kết quả cuối cùng luôn phong phú hơn, sâu sắc hơn và ý nghĩa hơn.Biên tập viên:Vũ Minh