Thúc đẩy hợp tác hữu nghị hải quân hai nước - Tuần tra liên hợp lần thứ 35 Trung Quốc - Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ kết thúc tốt đẹp

2023-11-26 15:24:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/11, Tuần tra liên hợp lần thứ 35 Trung Quốc - Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ đã kết thúc tốt đẹp. Trong cuộc tuần tra liên hợp lần này, hai bên Trung Quốc và Việt Nam đều đã cử hai tàu hải quân tham gia, lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Trung Quốc gồm các tàu hạng nhẹ Hán Trung và A Bá, tổng cộng di chuyển 26 giờ và toàn hành trình hơn 279 hải lý.

Trong cả quá trình tuần tra, biên đội tàu tuần tra liên hợp hai bên trao đổi thông suốt, hành động hiệu quả cao, thể hiện đầy đủ tố chất chuyên nghiệp. Để tăng cường khả năng trao đổi và liên lạc giữa hai bên, biên đội tàu tuần tra liên hợp Trung Quốc - Việt Nam đã tiến hành diễn tập liên lạc, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác hữu nghị hải quân hai nước.

Biên tập viên:Hạ Vi