Chiến khu miền Nam ở biên giới Trung Quốc-Myanmar triển khai diễn tập thực chiến

2023-11-25 15:05:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Báo chí Chiến khu miền Nam Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Điền Quân Lý cho biết, theo kế hoạch huấn luyện hàng năm, kể từ ngày 25/11, Chiến khu miền Nam Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức Lực lượng Lục quân tiến hành hoạt động diễn tập thực chiến tại bên Trung Quốc ở biên giới Trung Quốc-Myanmar, nhằm kiểm nghiệm năng lực điều động nhanh chóng, kiểm soát biên giới, tấn công của lực lượng chiến khu. Lực lượng chiến khu sẵn sàng ứng phó các trường hợp đột xuất, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, ổn định biên giới và an toàn tài sản tính mạng của nhân dân.

Biên tập viên:Hạ Vi