Diễn đàn Quốc tế “Vành đai và Con đường” và Quản trị toàn cầu diễn ra tại Thượng Hải

2023-11-25 15:04:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/11, Diễn đàn Quốc tế “Vành đai và Con đường” và Quản trị toàn cầu diễn ra tại Thượng Hải. Diễn đàn lần này lấy “Mười năm kinh nghiệm và thách thức mới của ‘Vành đai và Con đường’ làm chủ đề, tổ chức ba hội thảo chuyên gia, lần lượt trao đổi về vấn đề điểm nóng và nan giải từ góc độ chính trị, kinh tế và văn hoá.

Hơn một trăm chuyên gia, học giả và nhà doanh nghiệp trong các lĩnh vực đến từ hơn 30 nhà nước tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường” đã giao lưu đầy đủ, mở ra phương hướng mới, tầm nhìn mới và tìm động năng mới cho cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao. Kể từ năm 2017, Diễn đàn Quốc tế “Vành đai và Con đường” và Quản trị toàn cầu đã tổ chức thành công 7 lần, tổng cộng có gần 1.600 người đến từ 60 quốc gia cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” tham gia.

Biên tập viên:Hạ Vi