Công bố Triển vọng phát triển trong 10 năm tới cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” - sẽ xây dựng cơ chế kết nối chính sách liên chính phủ nhiều tầng cấp

2023-11-25 15:03:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Văn phòng Nhóm lãnh đạo công tác thúc đẩy xây dựng "Vành đai và Con đường" hôm nay (25/11) công bố “Kiên định không dời tầm nhìn và hành động thúc đẩy sâu sắc và chắc chắn phát triển chất lượng cao cùng xây dựng ‘Vành đai và Con đường’ - Triển vọng phát triển trong 10 năm tới cùng xây dựng ‘Vành đai và Con đường’”.

Báo cáo chỉ rõ, trong 10 năm tới, sẽ xây dựng cơ chế kết nối giao lưu chính sách liên chính phủ nhiều tầng cấp. Trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục sâu sắc hợp tác với UNESCO, tiếp tục hợp tác tổ chức Diễn đàn Sáng tạo và di sản thanh niên “Vành đai và Con đường”, hợp tác triển khai chương trình tài trợ học giả thanh niên trên Con đường Tơ lụa. Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc tế tổng hợp lấy Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” làm dẫn dắt, lấy cơ chế hợp tác hai bên, ba bên và nhiều bên làm điểm nâng đỡ.

Biên tập viên:Thiên Thư