Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Đại hội Trung Quốc học thế giới - Diễn đàn Thượng Hải

2023-11-24 11:34:05(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 24/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư mừng tới Đại hội Trung Quốc học thế giới - Diễn đàn Thượng Hải.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc học là ngành nghiên cứu về Trung Quốc lịch sử cũng như nghiên cứu về Trung Quốc đương đại. Nền văn minh Trung Hoa có bề dày lịch sử lâu đời, được phát triển phong phú thông qua trao đổi và học hỏi lẫn nhau với các nền văn minh khác trên thế giới, tạo nền tảng sâu đậm cho công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Chỉ bằng cách truy ngược về nguồn gốc lịch sử, chúng ta mới có thể hiểu được thế giới thực, chỉ bằng cách đi theo nền tảng của văn hóa, chúng ta mới có thể xác định được Trung Quốc ngày nay, chỉ bằng cách học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, chúng ta mới có thể đạt được sự tiến bộ chung. Hy vọng chuyên gia và học giả các nước sẽ đóng vai trò sứ giả để hội nhập các nền văn minh Trung Hoa và nước ngoài, kiên trì tính bao trùm, cởi mở và toàn diện, tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu Trung Quốc học trên thế giới, thúc đẩy trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, tiếp thêm sức mạnh tư tưởng và văn hóa vào khu vườn trăm hoa đua nở của các nền văn minh thế giới.

Biên tập viên:La Thành