Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 2D kết hợp tàu tầng trên Viễn Chinh-3

2023-11-24 14:25:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/11, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D, phóng lên vũ trụ vệ tinh thí nghiệm công nghệ Internet vệ tinh, vệ tinh thuận lợi đi vào quỹ đạo đã định, nhiệm vụ phóng thu được thành công tốt đẹp.

Từ năm 1992 đến nay, tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đã phóng thành công 84 lần.

Biên tập viên:La Thành