Bộ Thương mại: Trung Quốc và Australia thu được tiến triển tích cực trên hàng hoạt vấn đề kinh tế – thương mại

2023-11-24 10:54:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc “Australia mới đây cho biết, cùng với quan hệ giữa Australia và Trung Quốc ổn định trở lại, Trung Quốc có thể dỡ bỏ tất cả các rào cản thương mại còn lại vào tháng tới”, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình ngày 23/11 cho biết, Trung Quốc và Australia đã thu được tiến triển tích cực trên hàng hoạt vấn đề kinh tế – thương mại.

Bà Thúc Giác Đình cho biết, kể từ năm nay, các cơ quan phụ trách kinh tế - thương mại các cấp của Trung Quốc và Australia giữ trao đổi chặt chẽ, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, Trung Quốc và Australia thu được tiến triển tích cực trên hàng hoạt vấn đề kinh tế – thương mại, gồm đạt được nhận thức chung về giải quyết thỏa đáng tranh chấp thương mại trong khuổn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới.

Bà Thúc Giác Đình cho biết, việc này cho thấy, miễn là Trung Quốc và Australia đi đúng hướng, thì có thể giải quyết các vấn đề kinh tế – thương mại một cách thỏa đáng, phát triển tốt quan hệ kinh tế – thương mại song phương.

Biên tập viên:La Thành