Cuộc tập trận chung xung quanh Nam Hải có ba chi tiết không thể coi nhẹ

2023-11-24 16:45:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Mới đây, một số nước mượn cớ “tạo ra môi trường an toàn và ổn định hơn nữa” để tổ chức cái gọi là “tuần tra” trên Nam Hải, gây chuyện và thổi phồng, vậy cái gì mới là an toàn thật sự cần thiết của các nước trên Nam Hải?

Từ ngày 13-22/11, Trung Quốc và 5 nước xung quanh Nam Hải tổ chức cuộc tập trận chung mang chủ đề “Hoà bình hữu nghị - 2023”. Chi tiết thứ nhất: tổng số quốc gia tham gia cuộc tập trận chung “Hoà bình hữu nghị – 2023” đã gấp hai lần, các nước tham gia cuộc tập trận đều là nước ký “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải”, trong đó Lào, Việt Nam, Campuchia lần đầu tiên tham gia; Chi tiết thứ hai: các nước tham gia có chiến lược tin cậy cao; Chi tiết thứ ba: Có cơ sở hoà bình vững chắc. Việc bố trí các khoa mục tập trận chung lần này chủ yếu nghiêng về hành động quân sự phi chiến tranh, đặc biệt là tập trung vào các thách thức an ninh mà các nước xung quanh trên Nam Hải đang phải phổ biến đối mặt như chống khủng bố, chống cướp biển, v.v..

Biên tập viên:Hải Vân