Rạp chiếu phim lưu động

2023-11-23 11:46:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Sau trận động đất năm 2008 thành phố Miên Dương chúng tôi có tuyển nhân viên chiếu phim để gửi đi những tác phẩm văn hoá cho đông đảo người dân...

Biên tập viên:Vũ Minh