Công bố danh sách Viện sĩ quốc tịch nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học và Viện Công trình Trung Quốc năm 2023

2023-11-23 15:04:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/11, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện Công trình Trung Quốc công bố danh sách Viện sĩ quốc tịch nước ngoài năm 2023.

Năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã bầu ra 30 Viện sĩ quốc tịch nước ngoài. Trong khi đó, Viện Công trình Trung Quốc bầu chọn thêm 16 Viện sĩ quốc tịch nước ngoài.

Biên tập viên:Vũ Minh