Hội thảo quốc tế về sử dụng hòa bình công nghệ vũ trụ (sức khỏe) năm 2023 công bố “Tuyên ngôn hòa bình”

2023-11-22 11:10:13(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sau 3 ngày thảo luận, Hội thảo quốc tế về sử dụng hòa bình công nghệ vũ trụ (sức khỏe) năm 2023 đã bế mạc vào ngày 20/11. Hội thảo đã đưa ra “Tuyên ngôn hòa bình”, kêu gọi “4 hành động” gồm tăng cường hợp tác hòa bình quốc tế giữa các nhà khoa học, thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghệ, thúc đẩy sử dụng hòa bình không gian vũ trụ và tăng cường phổ biến giáo dục về khoa học.

Hội thảo còn đặc biệt tổ chức “Trưng bày thành tựu đổi mới khoa học - công nghệ của trường học”. Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu vũ trụ Pascale Ehrenfreund cho biết, các học sinh giữ niềm hướng thú và tưởng tượng mạnh mẽ về vũ trụ là điều then chốt để khám phá không gian vũ trụ.

Trong số 80 bài phát biểu quan trọng tại hội thảo này, hơn 70% chủ đề là về chuyển đổi sang ứng dụng, liên quan đến các công nghiệp như ứng dụng định vị vệ tinh, trạm năng lượng mặt trời, công nghệ vũ trụ để ngăn ngừa loãng xương, công nghệ máy bay không người lái, ứng phó thiên tai và cứu hộ khẩn cấp, hàng không vũ trụ thương mại, v.v., có tính thực tế và tính thao tác tương đối mạnh.  


Biên tập viên:Thanh Đóa