Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cảm ơn Trung Quốc chủ trì triệu tập Hội thảo chủ đề phát triển tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

2023-11-22 10:47:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/11, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cảm ơn Trung Quốc chủ trì triệu tập Hội thảo mở chủ đề “Cùng phát triển thúc đẩy hoà bình lâu dài” tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh phát triển là con đường hướng tới hy vọng.

Trong hội nghị, Tổng Thư ký Guterres cho biết: “Nếu không có tính bao trùm và phát triển bền vững để không cho bất cứ ai bị tụt hậu, thì không thể đảm bảo hoà bình thật sự.”. Điều này khớp với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và 17 mục tiêu phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, phải coi trọng an ninh lương thực, đào tạo kỹ năng giáo dục, bảo vệ sức khỏe y tế, bảo vệ xã hội, để mọi người có tôn nghiêm.

Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi thúc đẩy phương án thúc đẩy Mục tiêu phát triển bền vững với 500 tỷ USD/năm.

Hội thảo mở lần này được tổ chức dưới sáng kiến Trung Quốc, nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 11.

Biên tập viên:Sảnh Hoa