Xếp hạng tổng hợp Chỉ số đổi mới quốc gia của Trung Quốc năm nay tăng 3 bậc đứng thứ 10 trên thế giới

2023-11-22 11:45:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/11, “Báo cáo Chỉ số đổi mới quốc gia 2022-2023” do Viện nghiên cứu Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố cho thấy, tình hình sáng tạo đổi mới toàn cầu duy trì cục diện ba trụ Châu Á, Mỹ và Châu Âu, xu thế trung tâm sáng tạo khoa học và công nghệ di chuyển sang phương Đông ngày càng thể hiện rõ rệt, xếp hạng tổng hợp về năng lực sáng tạo đổi mới của Trung Quốc tăng lên đứng thứ 10, tiến bước hơn nữa vào vị trí dẫn đầu trong các quốc gia sáng tạo.

Báo cáo chọn 40 quốc gia có thể so sánh với Trung Quốc làm đối tượng đánh giá, xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá từ năm khía cạnh là nguồn lực đổi mới, sáng tạo tri thức, đổi mới doanh nghiệp, hiệu quả đổi mới và môi trường đổi mới. Kết quả cho thấy, năm 2023, Chỉ số đổi mới quốc gia của Trung Quốc đứng thứ 10 trên thế giới, tăng 3 bậc so với năm ngoái, là quốc gia đang phát triển duy nhất lọt vào top 15.

Biên tập viên:Vũ Minh