Du ngoạn Trung Quốc cùng Mẫn Linh: Vũ Di Sơn

2023-11-21 11:06:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Vũ Di Sơn ở Nam Bình, Phúc Kiến, Trung Quốc có danh xưng "Trà hương đệ nhất sơn", là nơi khởi nguồn của văn hóa trà Trung Quốc.

   

Biên tập viên:Mẫn Linh