Thử nghiệm thành công nổ đường ống dẫn khí đốt hỗn hợp hydro đầu tiên – Trung Quốc đẩy mạnh bố cục ngành năng lượng hydro

2023-11-20 10:55:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, đường ống dẫn khí đốt hỗn hợp hydro kích thước đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc triển khai thử nghiệm rò rỉ và nổ trong không gian kín đã thu được thành công. Việc này đã bù lấp khoảng trống trong thử nghiệm xác minh vụ nổ của các đường ống khí đốt hỗn hợp hydro đường dài của Trung Quốc, đặt nền tảng cho công nghệ vận chuyển độc lập và có thể kiểm soát của các đường ống khí đốt hỗn hợp hydro đường dài.

Vận chuyển đường ống khí đốt hỗn hợp hydro là trộn hydro và khí đốt theo các tỷ lệ khác nhau, sau đó vận chuyển qua mạng lưới đường ống khí đốt hiện có. Khí đốt hỗn hợp hydro có thể sử dụng trực tiếp, hoặc hydro và khí đốt có thể tách riêng và sử dụng riêng. Hiện nay, tỷ lệ khí đốt hỗn hợp hydro được sử dụng ở Trung Quốc là 3%, tỷ lệ khí đốt hỗn hợp hydro vận chuyển ở một số nước châu Âu và Mỹ cao nhất đã lên tới 20%.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng hydro. Theo dự báo, nhu cầu hydro của Trung Quốc sẽ đạt 37,15 triệu tấn vào năm 2030.

Biên tập viên:La Thành