Hội thảo quốc tế về sử dụng hòa bình công nghệ vũ trụ (sức khỏe) năm 2023 diễn ra tại Bắc Kinh

2023-11-20 11:01:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/11, Hội thảo quốc tế về sử dụng hòa bình công nghệ vũ trụ (sức khỏe) năm 2023 đã khai mạc tại Bắc Kinh.

Chủ tịch danh dự của Đại hội, Cục trưởng Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc Lưu Kỷ Nguyên cho biết, hòa bình và hợp tác là cần thiết hơn bao giờ hết trong thời đại này, Đại hội kêu gọi các nước tăng cường giao lưu, cùng ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu.

Đồng Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu vũ trụ Pascale Ehrenfreund cho biết, vũ trụ là ngôi nhà chung của nhân loại, công nghệ vũ trụ có tác dụng rõ rệt trong các mặt ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, quản lý xã hội, v.v., cần ứng phó với các thách thức mà nhân loại đang cùng đối mặt thông qua hợp tác quốc tế.

Hội thảo quốc tế về sử dụng hòa bình công nghệ vũ trụ (sức khỏe) đã được tổ chức trong 5 năm liên tiếp.

Biên tập viên:Thanh Đóa