Cách đây hơn 200 nghìn năm! Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc phát hiện di chỉ thời đại đồ đá cũ tại đồng bằng Thành Đô

2023-11-20 11:59:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/11, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã công bố một loạt thành quả khai quật khảo cổ mới nhất, trong đó bao gồm phát hiện mới 4 di chỉ thời tiền sử, lần lượt là di chỉ Đàm Quán Sơn, di chỉ Liên Hoa Bá, di chỉ thành cổ  Đăng Vân, di chỉ thời đại đồ đá cũ Vũ Dương. Trong đó, di chỉ Đàm Quán Sơn là di chỉ thời đại đồ đá cũ phát hiện sớm nhất tại đồng bằng Thành Đô, cách đây hơn 200 nghìn năm.

Được biết, di chỉ Đàm Quán Sơn đã trải qua ba lần khai quật khảo cổ từ năm 2020-2022, đào ra hơn 500 chế phẩm đá như đá hòn, đá miếng,v.v..

Được biết, để bảo vệ di chỉ Đàm Quán Sơn, từ tháng 7 năm nay, thành phố Mi Sơn đã bắt đầu công tác xây dựng công trình cơ sở đồng bộ bảo vệ di chỉ Đàm Quán Sơn, tiếp theo cũng sẽ thành lập Công viên di chỉ khảo cổ xoay quanh di chỉ này để trưng bày mở cửa với công chúng.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa