Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 30 bế mạc tại San Francisco, Mỹ

2023-11-19 15:44:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/11, Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 30 đã bế mạc tại San Francisco, Mỹ. Hội nghị đã ra “Tuyên bố San Francisco các nhà lãnh đạo APEC năm 2023”.

Tuyên bố nhấn mạnh, APEC phải tận dụng sự tiến bộ của công nghệ và kinh tế, tiếp tục giải phóng tiềm năng và sức sống to lớn của khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng phó mọi thách thức môi trường trong đó có biến đổi khí hậu.

Tuyên bố cho biết, APEC dốc sức vào thực hiện những cải cách cần thiết đối với Tổ chức Thương mại Thế giới, tăng cường các chức năng của tổ chức này, bao gồm triển khai các cuộc thảo luận liên quan nhằm khôi phục cơ chế giải quyết tranh chấp toàn diện, hoạt động tốt mà tất cả các thành viên có thể tham gia vào trước năm 2024.

Peru sẽ đảm nhậm chức chủ tịch luân phiên APEC vào năm sau.

Biên tập viên:Vũ Minh