"Con mọt cổ cầm" Nguyễn Diên Tuấn

2023-11-17 15:30:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Nguyễn Diên Tuấn, quê ở Quảng Trị, việt Nam, đến Trung Quốc Vũ Hán du học và sinh sống được 18 năm, làm đàn cổ cầm được 13 năm, mọi người Trung Quốc thường gọi anh là "con mọt cổ cầm".

Biên tập viên:Hải Vân