Trung Quốc tuyên bố kết quả điều tra lấy mẫu chống trợ cấp ô tô điện Trung Quốc của EU không phù hợp với quy định, không minh bạch và không công bằng

2023-11-17 15:56:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước việc mới đây cơ qua điều tra Liên minh châu Âu công bố kết quả điều tra lấy mẫu chống trợ cấp ô tô điện Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông ngày 16/11 trả lời rằng, Trung Quốc chú ý đến, trong cuộc điều tra chống trợ cấp ô tô điện Trung Quốc, Ủy ban châu Âu chưa áp dụng tiêu chuẩn về tính đại diện lớn nhất là lượng xuất khẩu, chỉ lấy mẫu của 3 doanh nghiệp bản địa Trung Quốc. Tiêu chuẩn lấy mẫu không phù hợp với quy định, quá trình lấy mẫu không minh bạch, kết quả lấy mẫu không công bằng, cách làm liên quan nghi vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, luật pháp Liên minh châu Âu, là sự lựa chọn mang tính kỳ thị đối với các doanh nghiệp ô tô điện Trung Quốc, sẽ tác động nghiêm trọng tới kết quả điều tra trợ cấp.

Ông Hà Á Đông cho biết, Trung Quốc kếu gọi Liên minh châu Âu tuân thủ nghiêm khắc quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới và luật pháp Liên minh châu Âu, nhanh chóng sửa chữa cách làm sai lầm, đảm bảo việc điều tra công khai, công bằng, chính nghĩa và phù hợp với quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp liên quan.

Biên tập viên:Kiều Quân