Hai bên Trung Quốc – Hàn Quốc sẽ bàn giao hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc tại Hàn Quốc đợt 10

2023-11-17 15:49:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc tại Hàn Quốc đợt 10 vào ngày 23/11. Lần này, Hàn Quốc sẽ chuyển giao 25 hài cốt và di vật liên quan của liệt sĩ Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Trung Quốc và Hàn Quốc tuân theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc nhân đạo, từ năm 2014 đến 2022 đã 9 năm liền bàn giao thành công 913 hài cốt và di vật liên quan của Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân