Cuộc gặp Thượng đỉnh Trung – Mỹ sắp diễn ra, những tiến triển quan trọng nào đáng để mong đợi?

2023-11-16 01:12:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc về quan hệ Trung – Mỹ của Mỹ Stephen A. Orlins cho biết, nguyên thủ hai nước ngồi lại với nhau để đi sâu trao đổi về hiện trạng và tương lai của quan hệ Trung Quốc – Mỹ, đây mới là cách thức tương tác lành tính hơn. Ông cũng mong đợi hai nước có tiến triển mới trong các lĩnh vực thị thực, hàng không dân dụng trong thời gian tới.

Biên tập viên:Mẫn Linh