Trung Quốc hiện có khoảng 56,35 triệu ha đất ngập nước, hệ thống bảo vệ đất ngập nước đã bước đầu được thiết lập

2023-11-16 11:15:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phóng viên từ Tọa đàm Quản lý bảo vệ đất ngập nước toàn quốc thông tin: Hiện nay, diện tích đất ngập nước tại Trung Quốc là khoảng 56,35 triệu ha, với 82 vùng đất ngập nước quan trọng quốc tế (trong đó có 1 ở Hồng Kông), 58 vùng đất ngập nước quan trọng quốc gia, 903 công viên đất ngập nước quốc gia, 13 thành phố đất ngập nước quốc tế, hệ thống bảo vệ đất ngập nước quốc gia đã bước đầu được thành lập.

Biên tập viên:Thu Nguyệt