Người dân chào mừng Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm

2023-11-15 07:03:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Người dân chào mừng Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm

Biên tập viên:Mẫn Linh