Đồng bào người Hoa và Hoa kiều ở San Francisco sẵn sàng chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm

2023-11-15 05:59:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đồng bào người Hoa và Hoa kiều ở San Francisco sẵn sàng chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm

Biên tập viên:Mẫn Linh