Tuyến đường sắt Trung – Lào khai trương tàu khách chuyên tuyến du lịch xuyên biên giới Bắc Kinh - Viêng Chăn

2023-11-14 13:18:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sau gần hai năm được đưa vào hoạt động, phạm vi ảnh hưởng của tàu khách xuyên biên giới của tuyến đường sắt Trung – Lào không ngừng mở rộng. Ngày 13/11, tàu khách chuyên tuyến du lịch Bắc Kinh – Viêng Chăn đã chính thức khởi hành.

Do Bắc Kinh trước đó chưa có tàu khách xuyên biên giới Trung – Lào, vì vậy việc khai trương tàu khách chuyên tuyến du lịch này rất được hoan nghênh.

Toàn bộ hành trình của chuyến tàu này là 15 ngày. Do nhiều khách cao tuổi, thời gian vận hành dài, Hãng Du lịch đường sắt Trung Quốc đã cung cấp nhiều tiện ích về ăn, ở, thị thực ...

Biên tập viên:Kiều Quân