Tuyến giữa của Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc Trung Quốc tổng cộng dẫn hơn 60 tỷ mét khối nước

2023-11-14 13:04:45(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tuyến giữa của Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc Trung Quốc kể từ khi được đưa vào hoạt động vào ngày 12/12/2014, tính đến ngày 13/11 năm nay, tổng cộng đã dẫn hơn 60 tỷ mét khối nước, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 108 triệu người tại 4 tỉnh và thành phố là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Hà Nam.

Kể từ khi tuyến giữa của Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc Trung Quốc được đưa vào hoạt động đến nay, tổng cộng đã cấp hơn 9,4 tỷ mét khối nước cho hơn 50 con sông và hồ ao dọc tuyến, thể hiện rõ hiệu quả khôi phục môi trường sinh thái.

Biên tập viên:Kiều Quân