Chinatown (Phố người Hoa) ở San Francisco sẵn sàng chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm

2023-11-13 10:54:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chinatown (Phố người Hoa) ở San Francisco sẵn sàng chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm

Biên tập viên:Mẫn Linh