Sản lượng lương thực năm 2023 của Trung Quốc có triển vọng lập mức cao kỷ lục

2023-11-13 15:00:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố tình hình nông nghiệp mới nhất cho thấy, cùng với việc thu hoạch ngô, đậu nành và lúa giữa vụ bước vào giai đoạn cuối, việc thu hoạch lúa mùa ở miền Nam được tăng tốc, tiến độ thu hoạch cây lương thực vụ thu trong cả nước đã đạt 96,2%, cơ bản chắc chắn bội thu. Đầu năm đến nay, việc sản xuất lương thực của Trung Quốc đã khắc phục được ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt và hạn hán ở một số vùng, sản lượng lương thực cả năm có triển vọng lập mức cao kỷ lục.

Diện tích gieo trồng lương thực vụ thu năm nay đã tăng liên tiếp trong 4 năm, dự kiến đạt 87,3 triệu ha, tăng 466 nghìn ha so với năm trước. Trong đó, diện tích trồng ngô với sản lượng cao dự kiến tăng hơn 866 nghìn ha, diện tích trồng đậu nànhnăm thứ 2 liên tiếp ổn định trên 10 triệu ha.

Hiện nay, việc gieo trồng vụ thu đông ở các địa phương đang được thúc đẩy một cách có trật tự. Tính đến ngày 10/11, diện tích gieo trồng lúa mạch vụ đông trên cả nước theo kế hoạch đã hoàn thành hơn 90%.

Biên tập viên:Kiều Quân