Nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia kể lại câu chuyện tới thăm Trung Quốc 50 năm trước

2023-11-12 15:28:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Năm 1973, Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia, Mỹ lần đầu tiên đến Trung Quốc biểu diễn, là dàn nhạc giao hưởng Mỹ đầu tiên tới Trung Quốc biểu diễn. 50 năm sau, dàn nhạc này một lần nữa tới thăm Trung Quốc và sẽ biểu diễn tại nhiều nơi.

Nghệ sĩ đàn violin Davyd Booth là thành viên của đoàn nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia tới Trung Quốc biểu diễn năm 1973, ông kể lại câu chuyện lần đầu tiên đến Trung Quốc biểu diễn.

Biên tập viên:Mẫn Linh