Đại diện của 70 nước và vùng lãnh thổ ra tuyên bố chung: Kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, chấm dứt cuộc xung đột Palestine – Israel

2023-11-12 14:53:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/11, đại diện của 70 nước và vùng lãnh thổ thường trực tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneve đã ra tuyên bố chung, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức, thực hiện nghĩa vụ được quy định trong luật pháp quốc tế, chấm dứt cuộc xung đột bạo lực ở Dải Gaza. 

Biên tập viên:Kiều Quân