NATO tuyên bố tạm dừng tham gia “Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu”

2023-11-08 11:13:51(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/11, NATO tuyên bố sẽ tạm dừng tham gia “Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu”, nhằm đáp trả việc Nga chính thức rút khỏi hiệp ước này.

Cùng ngày, NATO tuyên bố cho biết, “Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu” có vai trò quan trọng “làm hòn đá tảng” đối với khung kết cấu an ninh châu Âu – Đại Tây Dương, nhưng tình hình NATO tuân thủ hiệp ước nhưng Nga không tuân thủ là không thể tiếp diễn. Tất cả các nước thành viên NATO ủng hộ quyết định tạm dừng tham gia hiệp ước này.

Biên tập viên:Hạ Vi