Nga hoàn tất trình tự rút khỏi “Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu”

2023-11-07 14:57:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, 0 giờ ngày 7/11/2023, Nga đã hoàn tất trình tự rút khỏi “ Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu”.

Biên tập viên:Hạ Vi