Trung Quốc đảm nhậm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 11

2023-11-03 10:53:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

TheoTân Hoa xã: Bắt đầu từ ngày 1/11, Trung Quốc đảm nhậm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 11. Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân đã chủ trì phiên tham vấn nội bộ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thông qua kế hoạch làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 11.

Ông Trương Quân cho biết, tình hình Palestine-Israel là vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an tháng này. Việc cấp bách nhất hiện nay là thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt giao tranh, ngăn chặn xảy ra thêm thương vong cho dân thường, ngăn chặn thảm họa nhân đạo quy mô lớn hơn và xung đột lan rộng. Với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẽ thuận theo tiếng nói của cộng đồng quốc tế, cùng với các bên liên quan thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kịp thời thực hiện hành động tập thể có trách nhiệm và có ý nghĩa.

Biên tập viên:Vũ Minh