Hội nghị cấp cao an toàn trí tuệ nhân tạo lần thứ nhất ra “Tuyên bố Bletchley”

2023-11-03 11:03:56(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị cấp cao an toàn trí tuệ nhân tạo toàn cầu lần thứ nhất đã ra “Tuyên bố Bletchley” ngay khi Hội nghị này đang diễn ra tại Bletchley Park, miền Trung Vương quốc Anh trong 2 ngày từ 1/11-2/11.

“Tuyên bố” cho biết, trí tuệ nhân tạo đã mang lại cơ hội to lớn, có tiềm năng nâng cao hạnh phúc, hoà bình và thịnh vượng cho nhân loại, nhưng đồng thời trí tuệ nhân tạo cũng mang đến những rủi ro có tiềm ẩn to lớn. Về bản chất, rất nhiều rủi ro trí tuệ nhân tạo mang tính quốc tế, vì vậy “tốt nhất được giải quyết qua hợp tác quốc tế”.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị cấp cao an ninh trí tuệ nhân tạo toàn cầu lần này, đại diện nhiều bên như Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ,v.v, đã triển khai thảo luận về những rủi ro và cơ hội do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo mang lại.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa