Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước nhiễm xạ hạt nhân lần thứ 3 ra biển

2023-11-02 14:28:07(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/11 (giờ địa phương), Công ty Điện lực Tokyo của Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước nhiễm xạ hạt nhân thứ ba từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 ra biển. Tổng lượng nước nhiễm xạ hạt nhân thải ra biển lần này khoảng 7.800 tấn. Đợt xả nước nhiễm xạ lần này dự kiến sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20/11.

Tin cho biết, đợt xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển lần thứ 4 dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024, tổng lượng nước nhiễm xạ hạt nhân thải ra biển trong 4 đợt là khoảng 31.200 tấn.

Biên tập viên:Vũ Minh