Đài phát thanh - truyền hình trung ương Trung Quốc ký thọa thuận hợp tác với Trung tâm học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc - Hy Lạp và Học viện Olympic quốc tế

2023-10-30 11:06:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/10 (giờ địa phương), Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc - Hy Lạp và Học viện Olympic quốc tế. Hai bên sẽ hợp tác trong các mặt như thúc đẩy trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc và Hy Lạp, tôn vinh tinh thần Olympic, v.v.. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis chúc mừng sự hợp tác sâu rộng giữa Học viện Olympic quốc tế và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng như việc ký kết các thỏa thuận hợp tác liên quan. Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng lần lượt ký kết hợp tác với Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc-Hy Lạp Virvidakis và Viện trưởng Học viện Olympic quốc tế Kouvelos. Đại sứ Trung Quốc tại Hy Lạp Tiêu Quân Chính tham dự lễ ký kết.

Biên tập viên:Vũ Minh